Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

De geldigheidsduur van een eID is sinds 1 maart 2014 10 jaar.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Bij de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code.

 • U hebt uw PIN-code nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
 • U hebt uw PUK-code nodig om uw PIN-code de eerste keer in te stellen of als u uw PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar kan elke Belg een identiteitskaart aanvragen.

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kunt u een Kids-ID aanvragen.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan een EID aangevraagd worden bij de Dienst burgerzaken van uw gemeente.

Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

 • als uw eID verloren hebt, vraagt u een vervangingsattest aan bij de dienst burgerzaken
 • bij een gestolen eID doe je aangifte bij de politie
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

U gaat vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente. Drie tot vier weken later, krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt. Uw PIN-code kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst.

Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure (1 of 2 dagen) aanvragen, maar hiervoor betaalt u wel een hoge kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

Kostprijs

De kostprijs van een eID staat vermeld op uw oproepingskaart.

EIK - 21 euro

Verlies /diefstal EIK - 26 euro

Spoedprocedure - 104 euro

Extreme Spoed - 148 euro

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • uw huidige identiteitskaart
 • of het vervangingsattest van de politie bij diefstal

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • of vervangingsattest van de politie bij diefstal
 • of bij verlies je vervangingsattest van de dienst burgerzaken
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw PIN-en PUK-code vermeld staan.