EPC Bouw

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet uw woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijgt u in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw bewijst dat uw woning aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.
---
Maatregel in verband met coronacrisis: zie Gevolgen voor EPB door coronacrisis

Voorwaarden

 • Het EPC Bouw wordt afgeleverd voor bouwprojecten waarbij een E-peil werd berekend (in het kader van de EPB-regelgeving), zoals een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie. (Bij een verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt).
 • De EPB-verslaggever stelt het EPC Bouw op.
 • Het EPC Bouw vermeldt
  • of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving.
  • onder andere het E-peil. Het toegekende E-peil is definitief. (U kunt dat niet opnieuw laten vaststellen. Als u dus na het indienen van aangifte nog werken gaat doen, kunt u geen lager E-peil bekomen).
 • Het EPC bouw is 10 jaar geldig
  • vanaf de datum van het einde van de werken
  • of vanaf de datum van ingebruikname.
   Als beide datums gekend zijn, geldt de vroegste van de twee.
   Als geen van deze datums gekend zijn, is het EPC bouw geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of het neerleggen van de melding. De geldigheidsduur hangt dus niet samen met de indiendatum van de EPB-aangifte en kan bijgevolg niet verlengd worden door het laattijdig indienen van de aangifte

Procedure

 • U krijgt het EPC Bouw van uw verslaggever, ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data:
  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
 • Bij verkoop of verhuur van uw woning
  • Is uw EPC Bouw nog geldig, dan moet u dit EPC Bouw gebruiken.
   • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
   • Toon het EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
   • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC Bouw aan de koper.
   • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder heeft zo een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC Bouw zelf bij.
  • Is de geldigheidsduur van uw EPC Bouw verstreken? Dan moet u, als u de wooneenheid publiekelijk te koop of te huur stelt, een EPC bij verkoop en verhuur van woningen laten opmaken.
 • Als u uw woning wilt verkopen of verhuren, kijk dan naar de geldigheidsdatum op uw EPC Bouw.