Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voor wie

Zie voorwaarden.

Voorwaarden

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook  andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als ‘samenwonende’.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als ‘met gezinslast’.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Wat meebrengen?

  • identiteitsdocument
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels, enz.