Erkenning als vereniging

Sportverenigingen kunnen zich laten erkennen als Lubbeekse sportvereniging. Als erkende Lubbeekse sportvereniging hebben zij recht op

  • werking- en jeugdbegeleidingssubsidies
  • goedkopere tarieven zaalhuur
  • voorrang op huur sportaccommodaties
  • schenking bekers en medailles.

Voor wie

Voor Lubbeekse sportverenigingen

Voorwaarden

De vereniging moet een zetel hebben in de gemeente Lubbeek. De vereniging moet minstens 10 leden tellen en sportactiviteiten uitoefenen in de gemeente, tenzij dat hiervoor onvoldoende geschikte accommodatie is. 

Procedure

Verenigingen vullen een aanvraagformulier in. Dit dient jaarlijks in september vernieuwd te worden.

Wat meebrengen?

- erkenningsreglement Lubbeekse sportverenigingen