Erkenning seniorenvereniging

Een seniorenvereniging kan een aanvraag doen om erkend te worden als Lubbeekse seniorenvereniging.

Voorwaarden

De voorwaarden kan je terug vinden in het organiek reglement van de seniorenraad.

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier.

Procedure

Binnen de 20 werkdagen na ontvangst door het college van burgemeester en schepenen van de erkenningsaanvraag wordt het advies hieromtrent gevraagd aan de seniorenraad.

De seniorenraad heeft, na ontvangst van de aanvraag om advies van het college van burgemeester en schepenen, op zijn beurt 25 werkdagen om dienaangaande zijn gemotiveerd advies over te maken aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen?

- Aanvraagformulier erkenning seniorenvereniging