European Disability Card

Een European Disability kaart is een kaart die:

- De toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert.
- Een aantal voordelen in die domeinen biedt bij de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren. Zij kiezen zelf welke voordelen ze toekennen..

In Lubbeek worden volgende voordelen aan deze kaart gekoppeld:

- Recht op sociaal tarief zonder bewijs van inkomsten voor activiteiten van jeugd, sport, buitenschoolse kinderopvang en STEM academie Lubbeek-Lab.
- Aandacht voor de toegankelijkheid van evenementen en openbare gebouwen.

 

Voor wie

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Heel wat partners maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. 

Raadpleeg hier de lijst met partners

Voorwaarden

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Procedure

Je kan de European Disability Card gratis online aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap: 

- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

- Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)

- Service public francophone bruxellois (Dienst Phare)

- Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Kostprijs

De kaart is gratis

Reglement

Meer info vind je op de website van de European Disability Card : 

klik hier