Federaal actieplan voor verkeersveiligheid 2021-2024

Gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021 11.34 u.
Er wordt gewerkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, vindt een burgerenquête plaats.

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Nog tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

  • Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  • Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  • Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.

meer info

https://all-for-zero.be/