Feestzaal Santro

Feestzaal Santro is gelegen langs de Tiensesteenweg 61 in Binkom en is een polyvalente zaal met publieksruimte voor 120 zitplaatsen. De zaal heeft een oppervlakte van (190 m²), beschikt over een vast podium, 2 kleedkamers, 2 vergaderlokalen, sanitair, bergruimtes en een kleine keuken.

Verenigingen en privépersonen van binnen en buiten Lubbeek kunnen de zaal reserveren. De tarieven zijn vastgelegd en terug te vinden in het reglement ‘Gebruik gemeentelijke lokalen’ cfr. artikel 27: tabel met gebruikscategorieën. (Dit reglement vindt u hieronder.)

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 4 weken en mag maximum 1 jaar op voorhand worden ingediend.

Er geldt een concessiecontract tussen de gemeente en een brouwerij (huidig: Drankenhandel Baets). Dit wil zeggen dat alle drank bij hen moet worden afgenomen.

De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor de periode waarin hij/zij de zaal huurt.

De sleutel kan daags voordien worden afgehaald op de dienst cultuur. 

Procedure

Dien uw aanvraag in via onderstaande aanvraag 'huuraanvraag gemeentelijke feestzalen'.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de huurder een gebruiksovereenkomst. Hiervan bezorgt u, binnen de vijf werkdagen, een ondertekend exemplaar aan de dienst cultuur. A.d.h.v. het ondertekend exemplaar maken wij een factuur (huurprijs en waarborg) op en bezorgen dit aan de huurder.

Kostprijs

De bedragen vindt u terug in het 'nieuw reglement gemeentelijke lokalen' onder de rubriek downloads.

Wat meebrengen?

Bij het afhalen van de sleutel:

- Bewijs betaling huurprijs en waarborg

- Bewijs betaling verzekering