Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente
  • u hebt een beperkt inkomen.

 

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.