Fiscale attesten

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook kosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering.

Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier, ... .

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet:

  • uw kind jonger zijn dan 12 jaar (of 18 jaar als het kind een zware handicap heeft)
  • uw kind fiscaal ten laste zijn
  • u beroepsinkomsten hebben
  • u kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • u schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag

Procedure

U krijgt van ons de fiscale attesten voor onze vakantiewerkingen automatisch per e-mail toegestuurd.

Voor attesten verbonden aan een jeugdvereniging, dient u contact op te nemen met de desbetreffende vereniging.