Gemeente Lubbeek zet in op fietsers.

Gepubliceerd op vrijdag 8 oktober 2021 12.21 u.

In 2020 en 2021 werden er heel wat bijkomende maatregelen genomen om de fietser te ondersteunen. Zo namen we o.a. deel aan een Fietscoaching, kwam er een mobiliteitsambtenaar in dienst en hebben we recent het fietspad in de Ganzendries mogen openen.

Onze Mobiliteitsraad is terug actief en leverde een advies fietsstraten af. De verkeerstromen monitoren we ondertussen met telramen. Er werd extra aandacht besteed aan de schoolomgevingen met thermoplasten.

Er liepen verschillende verkeersveiligheidscampagnes van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Enkele nieuwe straten kregen ook fietslogo’s om aandacht te vragen voor de fietsers.

Het charter werftransport werd ondertekend en er is een aanspreekpunt geïnstalleerd mobiliteit@lubbeek.be . Agentschap Wegen en Verkeer liet de markeringen op de N2 herschilderen met meer ruimte voor fietsers.

En tot slot werden de fietsenstallingen geïnventariseerd op www.velopark.be.

Vul nu de enquête Fietsgemeente/-stad in en laat weten wat jij van ons fietsbeleid vindt! https://www.fietsgemeente.be/publieksbevraging/