Gemeentelijke aanpassingspremie voor woning van ouderen

Bent u 65+, dan kunt u een gemeentelijke financiële tegemoetkoming aanvragen voor het aanpassen van de woning.

Het gaat om aanpassingen die het comfort en de veiligheid verhogen zoals:

- het installeren van een badkamer met inloopdouche;
- het plaatsen van een aangepast toilet;
- het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
- het installeren van vaste, in de woning verankerde hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
- het aanbrengen van handgrepen en steunmaatregelen in de sanitaire ruimten;
- het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Ook bepaalde verbouwingswerken komen in aanmerking:

- het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken;
- een verbrede toegangsdeur;
- het wegwerken van hinderlijke drempels;
- het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken en sanitaire ruimten;
- het verhogen of verlagen  van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
- het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
- verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

Voorwaarden

Voldoen aan de voorwaarden van de gewestelijke aanpassingspremie.