Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Met gemeentelijke administratieve sancties, beter bekend als GAS-boetes, wil de gemeente een antwoord bieden op vormen van overlast zoals sluikstorten, hondenpoep, vandalisme en lawaaihinder. Deze regels zijn terug te vinden in het Politieovergangsreglement - Gemeentelijke administratieve sancties.

Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes. Het decreet riep een nieuwe GAS-procedure (GAS 5) in het leven naast de bestaande GAS-procedures. Het is de wegverkeerswet die bepalend is voor de GAS 5. Als een stad of gemeente opteert voor GAS 5, zullen die snelheidsovertredingen volledig uit het strafrecht worden gehaald.

Sinds februari 2023 is in de gemeente Lubbeek GAS 5 van toepassing.

Een GAS 5 boete kan worden opgelegd wanneer:

  • de overtreding plaatsvindt op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
  • de overtreding maximaal 20 km/u te veel bedraagt (bovenop de technische correctie van 6 km)
  • de overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast)

De gecoördineerde versie van het GAS politieovergangsreglement werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 29 augustus 2023.