Gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen vinden elke laatste dinsdag van de maand plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 20u en iedereen is welkom om het openbaar gedeelte van de vergadering bij te wonen.

Wil je meer weten?
Raadpleeg dan de agenda en verslagen.

Heb je een vraag of voorstel voor de gemeenteraad?

 
Wil je het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad raadplegen?

Samenstelling