Gewestplan

De gemeente Lubbeek is gelegen binnen het gewestplan Leuven, vastgesteld bij K.B. d.d. 07/04/1977. Raadpleging van het gewestplan is mogelijk via volgende site : www.geopuntvlaanderen.be

Downloads