Grabbel en Swap

De Grabbel en Swap op het plein programmabrochure verschijnt jaarlijks eind maart, begin april in alle Lubbeekse brievenbussen. In deze brochure zijn alle gegevens verzameld die van belang zijn voor zowel de ouders als de deelnemers van de Grabbel en Swap op het Plein zomerwerking.

Archief