Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als ‘niet-aansluitbaar’ beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Deze gratis controle

  • geldt niet voor kraanwater. De kwaliteit van het kraanwater wordt gecontroleerd door de waterbedrijven.
  • geldt niet als u wel kunt aansluiten op het leidingwaternet. Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse. In dit geval moet u zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse. Zo’n controle is niet gratis.

Procedure

  • Als u recht hebt op de gratis controle van uw putwater, moet u een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Kostprijs

De wateranalyse is gratis.