Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de prioritaire doelgroep van de Energielening behoort
 5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 6. een huurder die maximaal 524,19 euro huur per maand betaalt
  of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 574,19 euro per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Aanvraag

Voor een gratis energiescan neemt u het best contact op met de netbeheerder Fluvius. U kunt bij Fluvius de gratis energiescan online aanvragen (als u tot een van de doelgroepen behoort).

Energiescan van uw woning

De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De energiescanner komt langs en bekijkt samen met u hoe u zuiniger met energie kunt omspringen.

 • U krijgt kamer per kamer handige tips die u meteen kunt toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • U krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin
  • een overzicht van uw huidige energiesituatie
  • de bijbehorende energietips
  • een berekening hoeveel u met die tips zou kunnen besparen.

Kostprijs

Gratis voor de vermelde doelgroepen.