Gratis verzekering voor vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Volledige en meer info vindt u op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen een beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de personen die optreden als vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • ze niet verbonden zijn aan een koepelorganisatie (hetzij een publiekrechtelijke rechtspersoon, hetzij een privaatrechtelijke rechtspersoon) op vlak van doel of operationele werking
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als lokale afdeling van een koepelorganisatie
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als een deelwerking binnen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon
  • ze geen samenwerking zijn tussen verschillende entiteiten die een nieuwe, aparte of onderscheiden activiteit opzetten waarvan minstens één van de entiteiten niet in aanmerking komt voor de gratis verzekering voor vrijwilligers (GVVW).
 • vzw’s of stichtingen, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • en de zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement.

Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis.

Procedure

Hieronder een korte samenvatting:

 • Als u nog geen erkenningsnummer hebt, vraag dan eerst een erkenningsnummer aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig.
 • U moet minstens 24 uur op voorhand de activiteiten doorgeven aan de verzekering 
 • Na een schadegeval doet u een schadeaangifte bij de verzekeraar. Klik daarvoor in het loket op de knop 'schade aangeven' naast de aangegeven activiteit.

Meer en uitgebreidere informatie vindt u terug op Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Kostprijs

De verzekering is gratis.

Reglement

Decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.