Greep uit de gemeenteraad van 22 november 2022

Gepubliceerd op woensdag 23 november 2022 8.30 u.

* De gemeenteraad ging akkoord met de verhoging contantbelasting EcoWerf voor de inzameling van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2025.

Ten gevolge van de gestegen kosten voor zowel verwerking als inzameling van huishoudelijk afval, besliste de raad van bestuur van EcoWerf van 8 juni 2022 om de DifTar-tarieven vanaf januari 2023 aan te passen voor de periode 2023-2025.

De tariefaanpassingen betreffen zowel de huis-aan-huis inzameling als de inzameling via sorteerstraten, de inzameling op afroep en de inzameling op het recyclagepark.

Het nieuwe contactbelastingreglement wordt integraal gepubliceerd op de website van de gemeente.

* Het gemeentelijk toelagereglement voor buurtfeesten wordt aangepast en goedgekeurd.

Organisatoren van buurtfeesten krijgen, voor zover zij aan alle in dit reglement vooropgestelde voorwaarden inzake aanvraag, rapportering en organisatie voldoen, een maximale toelage van 250 euro op jaarbasis die hen moet helpen om de basisorganisatiekosten van hun buurtfeesten te dekken.

De basisorganisatiekosten worden aangepast:

  • Kosten voor verzekeringen (verzekering B.A., vrijwilligersverzekering e.d.) m.b.t. het buurtfeest
  • Kosten voor een tent/feestzaal en ander materiaal
  • Kosten voor het verzorgen van animatie en muziek
  • Promotiekosten
  • Kosten inzake veiligheids- en mobiliteitsvoorzieningen
  • Kosten voor het sorteren van afval.

Het toelagereglement treedt met ingang van 1 december 2022 in werking, behalve voor de aanvragen die vóór deze datum ingediend werden.