Greep uit de gemeenteraad van 28 februari 2023

Gepubliceerd op donderdag 9 maart 2023 23.30 u.

Rapportage organisatiebeheersing 2022
Op de raden van februari werd het jaarlijks rapport organisatiebeheersing voorgesteld. Lokale besturen winnen aan belang en autonomie en krijgen jaar na jaar meer bevoegdheden en middelen. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke uitdagingen groot.
Daarom werken we elke dag aan een organisatie die sterk genoeg is om ook in moeilijke omstandigheden onze beleidsdoelstellingen te realiseren en een goede dienstverlening te verzekeren. Dit veronderstelt dat alle medewerkers kritisch meedenken over maatregelen die risico’s zoals misbruik en fouten kunnen beperken en de efficiëntie van de interne werking en de dienstverlening kunnen verbeteren.
Het rapport geeft een overzicht van onze aanpak van organisatiebeheersing binnen het lokaal bestuur van Lubbeek in het jaar 2022 en een vooruitblik op de verbeteracties waaraan onze diensten in 2023 willen werken.

Dienstreglement Bib Lubbeek
Wijziging van het dienstreglement van de openbare bibliotheek werd goedgekeurd.

Wat verandert er voor jou als gebruiker?

  • Je kan meer uitlenen: bovenop de 5 boeken en 5 dvd’s kan je ook nog 5 tijdschriften én 5 stripverhalen meenemen.
  • Je kan materialen aanvragen van andere bibliotheken via het interbibliothecair leenverkeer. Wat je niet vindt in onze collectie, kunnen we voor je laten overbrengen uit andere bibliotheken. Dit kan voor maximum 3 titels per aanvraag. Je betaalt 2 euro per aangevraagde titel.
  • Je kan je e-id gebruiken om uit te lenen, te reserveren, of openstaande kosten te komen betalen. Je hoeft je lenerspas niet meer bij te hebben. Kom wel even langs de balie om je e-id te laten activeren.
  • De telaatgelden zijn verlaagd. Je betaalt nu 0,10 euro per materiaal en per dag dat je uitleentermijn is overschreden. Ook het maximum bedrag is verlaagd naar 5 euro per materiaal.
  • De eerste verwittigingen voor openstaande kosten of voor achterstallige materialen zijn gratis. Pas na een aantal berichten betaal je een administratieve kost en gaat het dossier naar de financiële dienst van de gemeente.
  • De vergoeding van een verloren materiaal is de aankoopprijs van dat materiaal.

Op de website van de bib vind je het volledige dienst- en retributiereglement. Of kom langs in onze bibliotheek en vraag een print aan de balie.

Raadsleden

Martine Dierickx vervangt Martine Adams van 6 februari tem 31 augustus 2023.