GRIS

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS), is een gemeentelijk adviesorgaan, erkend door het gemeentebestuur Lubbeek. De opdracht van deze raad bestaat in het adviseren van het gemeentebestuur betreffende alle beleidsmateries die te maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. Het biedt tegelijk een forum voor de ontmoeting van de aangesloten leden, o.a. tijdens de algemene ledenvergaderingen, die een viertal maal per jaar worden gehouden.

Het overzicht van de projecten, informatie over de lidorganisaties en andere initiatieven van de GRIS vind je op hun website: www.grislubbeek.be. 

De verslagen van de algemene ledenvergaderingen vind je terug via deze link https://www.grislubbeek.be/default.asp?iId=KELIJMJ.  

De gebundelde verslagen per jaar vind je hieronder terug.