GRIS

Het gemeentelijk beleid voor Internationale samenwerking is gestoeld op het beleid van de Vlaamse overheid. Dat neemt echter niet weg dat de gemeente Lubbeek haar beleid volledig met eigen middelen dient te financieren. 

Dit weerhoudt Lubbeek evenwel niet om blijvend te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Gelukkig kan de gemeente rekenen op tal van verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten om ontwikkelingssamenwerking een plaats te geven binnen het gemeentelijk beleid en de Lubbeekse samenleving.

De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS), een gemeentelijk adviesorgaan, erkend door het gemeentebestuur Lubbeek. De opdracht van deze raad bestaat in het adviseren van het gemeentebestuur betreffende alle beleidsmateries die te maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. Het biedt tegelijk een forum voor de ontmoeting van de 41 aangesloten leden, o.a. tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, die een viertal maal per jaar worden gehouden.

Het verslag van de algemene ledenvergaderingen, het overzicht van de projecten, informatie over de lidorganisaties en andere initiatieven van de GRIS vind je op hun website.