Invullen personenbelasting

Hulp nodig bij uw aangifte?

Wilt u uw aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? Dat is alleen mogelijk op afspraak: telefoneer naar 02 575 56 66 (zelfs als u uw aangifte nog niet hebt ontvangen).

Hoe gaat dat in zijn werk?

Houd uw identiteitskaart bij de hand en bel om een afspraak te krijgen.
Een medewerker zal u op de dag van uw afspraak opbellen om met u uw aangifte in te vullen. Vervolgens zult u per post een document ontvangen om te ondertekenen en terug te sturen om uw aangifte te vervolledigen.

Een afspraak op één van de kantoren is ook mogelijk, indien u dat wenst.

Hulp bij het invullen van de aangifte is niet bedoeld voor zelfstandigen of voor mensen die hun werkelijke kosten aangeven.