Jaarrekening lokaal bestuur

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.
De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

De beleidsrapporten van gemeente en OCMW vormen een geïntegreerd geheel.

Hierna vind je de documentatie bij de jaarrekening. 

De jaarrekening is goedgekeurd op de raden van 29 juni 2021.

Raadpleeg hier de volledige jaarrekening, de datum van bekendmaking en besluit van de gemeenteraad.

Raadpleeg hier de volledige jaarrekening, de datum van bekendmaking en besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn.