Jaarverslag

Het jaarverslag is een verslag dat terugblikt op het voorbije werkjaar van de gemeente. U leest in welke domeinen de gemeente actief was en welke projecten er gerealiseerd werden. Om het geheel vlot leesbaar te maken, worden de passages tekst aangevuld met cijfers, statistieken, tabellen en grafieken.

Het is geen evidente klus om een volledig werkjaar samen te vatten in slechts één document, het jaarverslag geeft immers een weergave van de resultaten maar niet van al het werk dat aan de resultaten vooraf ging.

Bovendien is de gemeente voor heel wat informatie afhankelijk van partners. Toch wil de gemeente jaarlijks een verslag uitbrengen zodat je als burger weet welke acties uw gemeentebestuur onderneemt.