Jeugdraad

De voormalige, verouderde statuten van de Lubbeekse Jeugdraad werden door de jeugddienst grondig afgestoft en hervormd tot een moderner en praktisch bruikbaarder document.  

In zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2019 werden deze vernieuwde statuten van de Lubbeekse Jeugdraad goedgekeurd.

De Lubbeekse Jeugdraad in een notendop:

De jeugdraad is een autonoom orgaan. Dit wil zeggen dat het in eerste instantie de permanente leden zijn, die op zelfstandige basis de bijeenkomsten van het orgaan bepalen, wanneer zij items wensen te bespreken die voor hen belangrijk of waardevol zijn. Daarnaast zal bij het aanvragen van advies betreffende gerelateerde aangelegenheden vanwege het gemeentebestuur, de bijeenkomst door de gemeentelijke dienst samengeroepen worden.  

De jeugdraad wordt opgericht om de inspraak van kinderen en jongeren mogelijk te maken bij de beleidsvoorbereiding en hen daar waar nodig te betrekken bij de uitwerking en evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening.

Permanente leden van de jeugdraad zijn de afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente. Geïnteresseerde jongeren uit de gemeente kunnen gecoöpteerd worden door de jeugdraad.