Jubileumtoelage sociaal-culturele verenigingen

Erkende Lubbeekse socio-culturele verenigingen die een jubileum vieren, kunnen een jubileumtoelage aanvragen.

De voorwaarden en volledige procedure zijn terug te vinden in het reglement betreffende jubileumtoelage socio-culturele verenigingen.

Voor wie

Erkende socio-culturele verenigingen

Procedure

Een aanvraag tot jubileumtoelage moet minstens drie maand vóór de aanvang van de feestviering schriftelijk worden ingediend. Een aanvraagfomulier is te verkrijgen bij de cultuurdienst.De nodige bewijsstukken betreffende het zoveel jarig bestaan van de socio-culturele vereniging moeten bij de aanvraag worden bijgevoegd.

Na de feestviering dient de vereniging de verantwoordingsstukken in.