Kapelstraat

Update 8 november 2018

De werken in de Kapelstraat in Pellenberg zijn volledig beëindigd.

Update 2 oktober 2018

Kruispunt Lubbeekstraat/Kapelstraat/Plein/Molenstraat moet nog geasfalteerd worden. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken zullen deze werken vermoedelijk tijdens de herfstvakantie uitgevoerd worden.

Update

Vanaf dinsdag 28 augustus 2018 starten de betonherstellingen in de Kapelstraat in Pellenberg. Deze werken kunnen leiden tot hinder in de straat. De aannemer probeert er voor te zorgen dat de hinder tot een minimum beperkt blijft door systematisch te werk te gaan. Als eerste wordt de beton ingezaagd en opgeperst. Dit zal plaatselijk weinig hinder veroorzaken. Daarna worden enkele betonvakken hersteld. Dit zal enige hinder met zich meebrengen. Het doorgaand verkeer wordt tijdens deze werken beurtelings doorgelaten door middel van voorrangsborden. Wanneer de asfalt vernieuwd wordt op het kruispunt van de Kapelstraat met de Lubbeekstraat zal er een plaatselijke omleiding worden ingesteld. Gelieve deze omleiding te respecteren. Als laatste de betonweg fijnfrezen en voegvullen. Tijdens deze werken zal de hinder beperkt blijven.