Kinderbegeleiders buitenschoolse kinderopvang

Gemeentebestuur Lubbeek werft aan voor een spoedige indiensttreding:

2 kinderbegeleid(st)ers (m/v/x) – niveau C - bij de buitenschoolse kinderopvang Lubbeek in tijdelijk deeltijds (19/38 uren/week) contractueel verband – vervangingscontract.

Vacature nummer: SC25042022VERVANGING

Hoofddoel van de functie

Als begeleider maak je deel uit van ons enthousiast team van begeleiders, ga je graag om met kinderen, beschik je over pedagogische kwaliteiten en organiseer je graag kinderactiviteiten en spelletjes.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • burgerlijke- en politieke rechten genieten (een uittreksel uit het strafregister - model 2) voorleggen;
  • medisch geschikt zijn;
  • slagen in een selectieproef;
  • in het bezit zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;

Biedt

  • een vervangingsovereenkomst;
  • vorming en opleiding, maaltijdcheques, fietsvergoeding, fietsleasing en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
  • een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens schaal C1 – C3 (aanvangsloon tussen € 1002,58 – € 1.834,99 bruto).

Info

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016/47 97 76/77/78), e-mail : personeelsdienst@lubbeek.be

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je via het e-mailadres personeelsdienst@lubbeek.be , per post aan het college van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 mei 2022 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van Lubbeek.