Kinderbegeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang - vervangingscontract

2 kinderbegeleid(st)ers (m/v/x) – niveau C - bij de buitenschoolse kinderopvang Lubbeek in tijdelijk deeltijds (19/38 uren/week) contractueel verband – vervangingscontract.

Vacature nummer: SC22112021-2

Hoofddoel van de functie

Als begeleider maak je deel uit van ons enthousiast team van begeleiders, ga je graag om met kinderen, beschik je over pedagogische kwaliteiten en organiseer je graag kinderactiviteiten en spelletjes.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • burgerlijke- en politieke rechten genieten (een uittreksel uit het strafregister - model 2) voorleggen;
  • medisch geschikt zijn;
  • slagen in een selectieproef met aanleg van een wervingsreserve;
  • in het bezit zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;
  • in het bezit zijn van een getuigschrift om in aanmerking te komen als kinderbegeleider in de buitenschoolse kinderopvang is een pluspunt.

Biedt

  • een vervangingsovereenkomst;
  • vorming en opleiding, maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer van en naar werk;
  • geïndexeerd brutomaandsalaris (19/38): minimum 1002,58 EUR. 

Info

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst. (tel. 016 47 97 76/77) of personeelsdienst@lubbeek.be

 

Solliciteren

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding vacaturenummer, CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister) bezorg je per post aan het College van burgemeester en schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek uiterlijk op 31 december 2021.