Klacht

Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers.
Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent en een klacht wil uiten over de dienstverlening, de manier waarop u behandeld bent, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd, de werkwijze, iets wat niet werd uitgevoerd, ...

Daarom ontwikkelde het lokaal bestuur een procedure om uw klacht te behandelen.

Voorwaarden

Een klacht is geen:

 • Melding - Problemen die u aan het lokaal bestuur meedeelt, zullen wij uiteraard ook oplossen, maar we behandelen ze niet zoals een klacht. Deze kan u melden via het online meldingsformulier (zie E-loket hieronder)
 • Vraag om informatie, suggestie, petitie, voorstel van burgers
 • Algemene klacht over regelgeving, over het al dan niet gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen
 • Formeel beroep en bezwaar
 • Bestaande klacht die al afgehandeld is
 • Lopend juridisch dossier
 • Anonieme klacht
 • Klacht over oude problemen (meer dan 1 jaar oud)

Procedure

U kan op verschillende manieren een klacht indienen:

 • per brief - Gemeentebestuur Lubbeek, t.a.v. de klachtencoördinator, Gellenberg 16, Lubbeek
 • via mail - klachten@lubbeek.be
 • telefonisch - 016 47 97 00
 • via de onthaal- en snelbalie
 • via de klachtencoördinator
 • via het klachtenformulier (zie E-loket hieronder)