Klacht indienen bij toezichthoudende overheid

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend via één uniek adres, digitaal of op papier.

Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij het indienen van dit digitaal formulier krijgt de klager automatisch een registratiemelding.

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be.

Men kan ook nog altijd op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs, een klacht indienen. Die klacht wordt dan gericht aan:

Toezichthoudende overheid
p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel