Klimaatactieplan

Neem deel aan de opmaak van het klimaatactieplan !

De opwarming van de aarde is een feit, en willen we hier nog iets aan doen, is het nu hoog tijd voor actie!

Om de verdere klimaatopwarming tegen te gaan en het risico voor onze planeet te beperken, is gemeente Lubbeek volop bezig aan de opmaak van een nieuw klimaatactieplan. In dit plan beschrijft de gemeente verschillende acties die ze zal treffen om de CO2 uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te doen dalen. Hiernaast worden ook de effecten van de klimaatveranderingen onderzocht en hoe we ons hier het beste tegen kunnen verweren. Droogte, hitte en wateroverlast zijn mogelijke gevolgen die ons allen even hard raken en net daarom willen we hier samen tegen strijden.   

Het nieuwe klimaatactieplan moet - in grote lijnen - tegen eind 2021 klaar zijn. Tot dan wil het bestuur iedereen betrekken bij de opmaak van dit plan. Schrijf dus mee aan het toekomstverhaal van je gemeente! Heb je ideeën of tips over: energie, wonen, transport, hitte, water, droogte, etc. Laat het ons dan zeker weten via duurzaamheid@lubbeek.be en help Lubbeek naar een duurzame toekomst.