Linden groet Linden

De jumelage ‘Linden groet Linden’ is een samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten:

 • Linden (deelgemeente Lubbeek, België);
 • Linden (deelgemeente Cuijk, Nederland);
 • Linden (regio Holstein, Duitsland);
 • Lalinde (regio Dordogne, Frankrijk);
 • Linden (deelgemeente St. Georgen am Walde, Oostenrijk);
 • Lalin (regio Pontevedra, Spanje).

De oorsprong van de jumelage ligt in de jaren ’60 en de officiële ondertekening van de akte door de burgemeesters van de gemeenten dateert van 1974.

De statuten zijn verschenen in Het Staatsblad van 21 juli 1977. Deze statuten vermelden dat “De vereniging heeft tot doel contakten te leggen tussen andere gelijknamige lokaliteiten in binnen- en buitenland, ten einde blijvende vriendschappelijke betrekkingen tussen deze gemeenten te vestigen en die op elke mogelijke wijze te bevorderen en te verdiepen, dit ten gunste van de bevolking van Linden, in 't algemeen, en voornamelijk voor de jeugd. Zij streeft naar de verwezenlijking van dit doel door alle middelen”, en dan zijn 6 middelen vermeld.

Praktisch gaat het over het volgende:

De bedoeling is de vriendschapsbanden tussen de inwoners van de zes gemeenten te bevorderen. Deze contacten gebeuren vooral door drie soorten gemeenschappelijke activiteiten:

 1. Jongerentreffen: Tien jongeren uit ieder van de zes gemeenten komen ieder jaar tien dagen samen om boeiende dagen mee te maken. De organisatie is telkens verzekerd door een beurtrol.
 2. Europadagen: acht leden van ieder van de zes gemeenten komen om de twee jaar samen voor werkvergaderingen in verband met een Europees thema. Omwille van het officiële karakter van deze Europadagen is het wenselijk dat de burgemeester en/of een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur of gemeenteadministratie deel uitmaakt van de delegatie. De organisatie is telkens verzekerd door een beurtrol.
 3. Beroepstreffen: zes leden van ieder van de zes gemeenten komen vier dagen samen (gewoonlijk ook om de twee jaar, maar dit is minder gestructureerd) om een programma af te werken in verband met een beroep. In 2017 heeft Duitsland een beroepstreffen georganiseerd met als onderwerp “gezondheid en sociale zaken”. Het idee leeft dat Linden-Lubbeek zo’n beroepstreffen zou organiseren in 2019 met als thema “toerisme/erfgoed”.

Dit samenwerkingsverband is uniek ten opzichte van andere jumelages en dit op volgende punten:

 • De gemeenten zijn naamgenoten.
 • Voor het Jongerentreffen worden de bezoekende jongeren opgevangen door gastgezinnen voor de avondmaaltijden. De jongeren organiseren zelf de activiteiten van de tiendaagse rond een bepaald thema en die activiteiten zijn ook zo gericht dat de jongeren die samen beleven.
 • Voor de Europadagen en het Beroepstreffen verblijven de bezoekers bij gastgezinnen, waardoor de contacten intenser zijn, en die kunnen uitmonden in jarenlange vriendschappen. De bezoeker “bekijkt” het land niet, maar leert de anderen, hun cultuur en gewoonten beter kennen door samen deel te nemen aan de aangeboden activiteiten, die nauw verband houden met de organiserende gemeente en hun regio.

De organisatie van het Jongerentreffen, de Europadagen en het Beroepstreffen valt te beurt aan telkens een ander gastland,  waardoor iedereen  telkens kennis kan maken met hun gewoontes en zich daaraan dient aan te passen. 

De VZW organiseert jaarlijks tal van activiteiten om de samenhorigheid van de leden en sympathisanten te bevorderen en voor de financiering. De gemeente ondersteunt via een jaarlijkse dotatie.