Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het LOK geeft advies aan het lokale bestuur over het uittekenen/uitvoeren van het kinderopvangbeleid, alsook met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. In het LOK zetelen vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang – aanbieders, de gebruikers, het lokale bestuur, de gemeenteraad, het OCMW en deskundigen in verband met kinderopvang.

Onder vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang wordt verstaan: iedereen die plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en/of invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. Onder vertegenwoordigers van de gebruikers wordt iedereen verstaan die plaatselijk beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang, alsook vertegenwoordigers van organisaties die representatief zijn voor de gebruikers van kinderopvang.