Maaltijdbedeling aan huis

Kan je (tijdelijk) niet meer zelf voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, dan kan u een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis.

Voor wie

Gebruikers vanaf 65 jaar, personen met een handicap van 66% of meer en chronisch zieken

Voorwaarden

  • u bent voor uw hoofdverblijplaats ingeschreven in de (bevolkings)registers van de gemeente Lubbeek en u woont er ook effectief

Procedure

U krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal onderzoek ter plaatse.

In principe kan de opstart reeds gebeuren daags na de aanvraag, het huisbezoek en de prijsbepaling vinden binnen de 30 kalenderdagen plaats na de eerste levering.  Indien er voor 9.00 u wordt besteld wordt diezelfde dag nog een warme maaltijd geleverd.

Kostprijs

Minimum € 7,00 en maximum 10,00 per geleverde maaltijd

Reglement

Het is een intern reglement van het OCMW

Uitzonderingen

Indien de gebruiker bij aanvraag aangeeft dat de aanvraag slechts voor maximum 2 weken is, wordt de maximumbijdrage automatisch aangerekend zonder verder inkomensonderzoek.

Wat meebrengen?

- inkomensbewijzen

- klevertje van de mutualiteit

- kadastrale gegevens