Maatschappelijk werker

Het OCMW Lubbeek werft aan:

1 MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V/X) - niveau B1 – B3 - in voltijds verband (38 uren/week) – vervangingscontract.

Locatie tewerkstelling:

OCMW Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek

Visie en missie van het lokaal bestuur Lubbeek:

Het doel van het lokaal bestuur Lubbeek is om het welzijn van zijn klanten en medewerkers te blijven verhogen. Om dit te bereiken, realiseren we tegen 1 juli 2021 een klantgerichte en dynamische organisatie.

Momenteel loopt er een traject richting een innovatieve arbeidsorganisatie om deze visie te realiseren. Naast de focus op de interne en de externe klant vormen de volgende waarden en principes de bouwstenen van onze organisatie in verandering:

 • RESPECT - iedereen is gelijkwaardig
 • SAMEN (-horigheid) – iedereen is betrokken
 • VERTROUWEN - wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie én kracht!
 • DOELGERICHT - we doen wat we moeten doen én doen dit op een zo efficiënt mogelijke manier.
 • DYNAMISCH – verandering en innovatie

Deze waarden en principes noemen we ook ons ethisch kompas.

Taakomschrijving - wat houdt de functie concreet in:

Je werkt op de sociale dienst van het OCMW onder leiding van het diensthoofd van de sociale dienst en help je cliënten om problemen en noodsituaties op te lossen en / of te verbeteren (intake, hulpverleningsplan, psychosociale begeleiding, …).

Voor de thuisdiensten zorg je mee voor de organisatie van de aanvragen voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de poetshulp en het bijhorende sociaal en financieel onderzoek. Organisatie van de dienstverlening naar senioren met onder andere, warme maaltijden, informatieverstrekking aan senioren en familie over de verschillende mogelijkheden van plaatsing in een rusthuis en de financiële gevolgen ervan.

Aanwervingsvereisten:

 • Je beschikt over een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijks assistent.
 • Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.
 • Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen.
 • Je hebt kennis van de regelgeving (o.a. OCMW wetgeving, RMI-wetgeving, …).
 • Je bent discreet en sociaalvaardig.
 • Houder van een rijbewijs B en beschikt over een voertuig.

Aanbod:

 • Vervangingscontract.
 • Het OCMW biedt je een boeiende job aan.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens schaal B1 - B3 (aanvangsloon tussen € 2509,94 – € 4229,18 bruto).
 • Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer woon-werkverkeer, 2de pensioenpijler, opleidingen.
 • Je werkt in een glijdend uurrooster.

Info:

De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst vanessa.vandeput@ocmwlubbeek.be of bij het hoofd van de sociale dienst serge.vanhoolandt@ocmwlubbeek.be

Solliciteren:

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) bezorg je via e-mail personeelsdienst@lubbeek.be of door afgifte op het gemeentehuis – OCMW ten laatste op 12 november 2021.