Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de organisatie het proces van strategische planning heeft doorlopen, uit de missie en de visie haar strategie heeft bepaald en die strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de volgende zes jaar.
Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de beleidsdoelstellingen, de actieplannen of acties en de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstellingen en de actieplannen of acties betrekking hebben.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gemeenschappelijk meerjarenplan waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden.

Hierna vindt u het meerjarenplan 2020 - 2025 en de bijhorende documentatie.