Melden van verwaarloosde en mishandelde dieren

Jammer genoeg worden er nog steeds dieren verwaarloosd of mishandeld. Heeft u hier weet van, dan kan u dit steeds melden.

Procedure

Melden kan op 2 manieren:

- U kent de eigenaar: melden kan via de dienst dierenwelzijn (Vlaamse Overheid) via een online invulformulier;

- U kent de eigenaar niet, of de situatie is heel ernstig: neem dan contact op met de lokale politie. U doet dit ook bij een gevaarlijke situatie, bv. bijtende loslopende hond. 

 

 

 

Uitzonderingen

Meldingen van lawaaihinder (bv. blaffende honden) of geurhinder zijn voor de gemeente of de lokale politie.