Meldingsformulier

Met dit formulier kan u iets melden aan het gemeentebestuur. Hebt u toch eerder een klacht over de dienstverlening van de gemeente?
Klik dan hier door naar het klachtenformulier.

Volgende meldingen worden door andere bevoegde overheden opgelost:

  • Voor gas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering kan u terecht bij Fluvius, tel. 078 35 30 20, www.fluvius.be
  • Hebt u problemen bij de afvalinzameling? U kan dan steeds terecht bij Ecowerf, gratis nr. 0800 97 097
  • Vragen i.v.m. waterleiding en drinkwatervoorziening: tel. 02 238 96 99 of www.dewatergroep.be
  • Voor het melden van defecte straatverlichting kan u terecht bij infrax/defecte-straatverlichting of telefonisch via 0800 60 777.
  • Voor een melding i.v.m. de waterlopen kan u terecht bij de dienst waterlopen - waterwerken, tel. 016 26 75 02, waterwerken@vlaamsbrabant.be
  • Een melding i.v.m. postbedeling (ook als het over gemeentelijk drukwerk gaat) kan u terecht bij de Post: 02 201 23 45 of www.bpost.be
  • Overzicht van werken door Aquafibinnen onze gemeente (aanleg waterzuiveringsinstallaties, leggen van hoofdleidingen, verbindingen) via www.aquafin.be
  • Overzicht van de onderhoudswerken die door de provincie worden uitgevoerd vindt u op www.vlaamsbrabant.be