Milieuadviesraad (MAR)

De Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur (MAR) is een adviserend orgaan en heeft tot doel:

  • Overleg te plegen, advies uit te brengen en initiatieven te nemen met  betrekking tot diverse deelfacetten van het leefmilieu in Lubbeek.
  • De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid te organiseren en bevorderen.
  • De samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
  • Aan de gemeenteraad advies te verlenen of voorstellen te doen betreffende het  gemeentelijk leefmilieu en natuurbehoud.

De raad is samengesteld uit maximum 15 stemgerechtigde leden en vergadert maandelijks.
Het voorzitterschap wordt waargenomen door Benny L' Homme.
De schepen van Leefmilieu, zetelt als niet-stemgerechtigd lid in de milieuadviesraad en volgt frequent de vergaderingen. 

Samenstelling

Voor de periode 2013-2018 maken volgende leden deel uit van de milieuadviesraad:

Stemgerechtigde leden:

L'Homme Benny, Meenselstraat 85 te 3211 Binkom - voorzitter
Vallons Romain, Boskant 3 te 3210 Lubbeek - ondervoorzitter
Eulaerts Kevin uit  Pellenberg - penningmeester 
Liedekerke Beaufort Aynard, Grotendries 21 te 3210 Lubbeek
de Néeff Eric, Brakumdreef 4 te 3210 Lubbeek
Jacobs Hendrik, Broekstraat 38 te 3210 Lubbeek
Nijs Eric, Hulst 25 te 3210 Lubbeek
Lambrechts Bruno, Staatsbaan 67D te 3210 Lubbeek
Van Hoovels Gerda, Dunberg 64 te 3210 Lubbeek
Veugelen Lieve, Lubbeekstraat 28 te 3212 Pellenberg
Walschaerts Hilde, Meistraat 82 te 3212 Pellenberg
Van Meulder Britt, Nachtegalenstraat 84 te 3210 Linden
Baeke Antoine, Heurbeek 9 te 3210 Lubbeek
De heer Vandecasteele Maarten, Terkeyen 18 te 3210 Lubbeek
Mevrouw De Schamphelaere Sarah, Grotendries 19 te 3210 Lubbeek

Niet stemgerechtigde leden:
 
Hofkens Andries, Geulbos 3 te 3210 Lubbeek - Vertegenwoordiger CD&V
Verbeke Hedwig, Jachthoorn 18 te 3210 Linden - Vertegenwoordiger NVA
Boone Geert, Kortestraat 1/004 te 3210 Linden - Vertegenwoordiger Lubbeek Leeft
Francis Mosselmans, Geestbosstraat 47 te 3210 Lubbeek – Vertegenwoordiger Open VLD
Dehennin Geert, Geestbeek 61, 3210 Lubbeek - Vertegenwoordiger Groen
Keldermans Diane, Brusselstraat 27 te 3211 Binkom - Vertegenwoordiger Sp.a

Van Horenbeek Bruno, Milieuambtenaar
Jochmans Nadine, secretaris van de Milieuadviesraad
Muls Gilberte, schepen van Leefmilieu 

Verslagen MAR 2018:

- 6 maart 2018;

- 7 juni 2018