Milieuadviesraad (MAR)

Milieuadviesraad (MAR)

De Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur (MAR) is een adviserend orgaan en heeft tot doel:

 • Overleg te plegen, advies uit te brengen en initiatieven te nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het leefmilieu in Lubbeek.
 • De inspraak van de burger in het leefmilieubeleid te organiseren en te bevorderen.
 • De samenwerking te bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.
 • Aan de gemeenteraad advies te verlenen of voorstellen te doen betreffende het gemeentelijk leefmilieu en natuurbehoud.

De raad is samengesteld uit maximum 15 stemgerechtigde leden en vergadert maandelijks. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Jan Seynaeve.

De schepen van Leefmilieu, zetelt als niet-stemgerechtigd lid in de milieuadviesraad en volgt frequent de vergaderingen.

Samenstelling:

Voor de periode 2019-2024 maken volgende leden deel uit van de milieuadviesraad:

Stemgerechtigde leden:

 • Baeke Antoine, Natuurpunt, penningmeester                                       
 • Carens An, Transitie Lubbeek   
 • L'Homme Benny, Natuurpunt
 • Nijs Eric, Socio-cultureel
 • Seynaeve Jan, Bosgroep, voorzitter 
 • Vallons Romain,Tuinbouwer                                                                
 • Vandecasteele Maarten, Natuurpunt, ondervoorzitter                                
 • Walschaerts Hilde, Natuurpunt

Niet stemgerechtigde leden:

 • Alaerts Pascale, vertegenwoordiger Open VLD 
 • Boullart Werner, vertegenwoordiger Groen                                      
 • Daems Veerle, vertegenwoordiger NVA                                              
 • Hofkens Andries, vertegenwoordiger CD&V
 • Verbinnen Jeroen, vertegenwoordiger Lubbeek Leeft                                 
 • Jochmans Nadine, secretaris van de milieuadviesraad                   
 • Roskams Tania, schepen van leefmilieu                                                 
 • Van Horenbeek Bruno, milieuambtenaar