Milieuraad (MAR)

Milieuraad

De Milieuraad is een adviserend orgaan en biedt burgers de kans om zich uit te spreken over het lokaal milieubeleid.

Samenstelling:

De milieuraad bestaat uit minstens 5 en maximum 12 burgers die via de gemeentelijke informatiekanalen opgeroepen worden tot deelname aan de raad. 

De milieuraad bestaat uit burgers en ambtenaren. Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de milieuraad. De schepen van milieu wordt op de vergaderingen van de milieuraad uitgenodigd om de nodige toelichting te geven bij de te bespreken agendapunten.

Momenteel maken volgende leden deel uit van de milieuraad:

  • Antoine Baeke, voorzitter en penningmeester                                    
  • An Carens, ondervoorzitter
  • Marc Daans
  • Varen De Meersman
  • Michel Ernemann
  • Jan Janssens
  • Kristof Mertens
  • Romain Vallons

De gemeente wordt vertegenwoordigd door:

  • Tania Roskams, schepen van milieu
  • Lore Tilmans, expert natuur en duurzaamheid