Mobiliteitsraad

De raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid adviseert het gemeentebestuur betreffende alle beleidsmateries die te maken hebben met mobiliteit, verkeersveiligheid en –leefbaarheid, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college of de gemeenteraad. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

Het schepencollege heeft in zitting van 24/10/2016 de leden voor de raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid aangesteld.

Wie?

Samenstelling "Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid":

- Bart Borgers, afgevaardigde voor de deelgemeente Binkom

- André Collaer, afgevaardigde voor de deelgemeente Linden

- André Vits, afgevaardigde voor de deelgemeente Linden

- Dana Borremans, afgevaardigde voor de deelgemeente Lubbeek

- Liesbeth Smeyers, afgevaardigde voor de deelgemeente Lubbeek

- Gert Storms, afgevaardigde voor de deelgemeente Lubbeek

- Guido Salaets, afgevaardigde voor de deelgemeente Lubbeek

- Jan De Winter, afgevaardigde voor de deelgemeente Pellenberg

- Gilbert Boutsen, afgevaardigde voor de deelgemeente Pellenberg

- Edgard Van Gijsel, afgevaardigde voor de deelgemeente Pellenberg

- Johan Van Vlasselaer, hoofdinspecteur-wijkoverste PZ Lubbeek, afgevaardigde politiezone

- Pieter Laga, afgevaardigde GECORO-raad

- Hendrik Jacobs, afgevaardigde milieuadviesraad

- Hilde Walschaerts, afgevaardigde milieuadviesraad

- Ellen Steensels, afgevaardigde GBS "De Stip Linden-Binkom"

- Irina Moyersoen, afgevaardigde GBS "De Stip Linden-Binkom"

- Bart Borgers, afgevaardigde GBS "De Stip Linden-Binkom"

- Jeroen Ampe, afgevaardigde GBS "School 3212 Pellenberg"

- Lien Oliviers, afgevaardigde GBS "School 3212 Pellenberg"

- Inge Smets, afgevaardigde VBS "De Linde"

- Pieter Pardaens, afgevaardigde VBS Lubbeek

- Marina Stas, voorzitter gemeenteraad

- Davy Suffeleers, schepen van jeugd

- Gilberte Muls, schepen van onderwijs

- Tania Roskams, waarnemend burgemeester

- Geert Bovyn, schepen van ruimtelijke ordening

- Paul Duerinckx, schepen van infrastructuur

- Daan Wij, afgevaardigde Open VLD-fractie

- Georges Ons, afgevaardigde Sp.a-fractie

- Simon Moors, afgevaardigde CD&V-fractie

- Werner Boullart, afgevaardigde GROEN!-fractie

- Eric Goossens Lubbeek Leeft-fractie

- Veerle Daems, afgevaardigde NVA-fractie

- Danny Decuypere, afgevaardigde sportraad

- Daniël Lammers, afgevaardigde Seniorenraad

- Eric Nijs, afgevaardigde landbouwraad

- Rina Robben, afgevaardigde cultuurraad