Natuurbranden

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Welke kleurcode er momenteel van toepassing is en op welke natuurgebieden deze waarschuwing betrekking heeft, kan je steeds terugvinden op de website https://www.natuurenbos.be/brandfase-vlaams-brabant