Natuurpunt

Natuurpunt vzw beheert en beschermt de meest kwetsbare en mooiste natuurgebieden in Vlaanderen.

Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen.

Om dit doel te bereiken, beschermt deze natuurvereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het overleg met beleidsmakers.

Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van ongeveer 19.000 ha.

Het bestuur van Natuurpuntafdeling Lubbeek wil samen met haar 502 leden (gezinslidmaatschappen) met een bijzonder hart voor de natuur in onze gemeente zorgen voor :

  • unieke natuur;
  • méér en betere natuur;
  • natuur die voor iedereen toegankelijk is;
  • verbonden natuur en geen geïsoleerde natuur als groene eilandjes in een ecologische woestijn;
  • een gemeente waar het overal gezellig toeven is in rustig en waardevol groen.