Nieuw politiekantoor

update januari 2020

De politiezone Lubbeek is sinds medio september 2019 gestart met de bouw van een nieuw politiehuis naar ontwerp van het architectenbureau ORG. De aannemer, NV Driesen, kreeg de opdracht om het gebouw te realiseren en op te leveren rond april 2021. Het gebouw wordt opgetrokken naast het bestaande commissariaat, op een perceel dat door het gemeentebestuur van Lubbeek via erfpacht ter beschikking wordt gesteld van de politiezone Lubbeek.

Deze nieuwbouw zal toelaten dat de bevolking op een klantvriendelijke manier kan verder geholpen worden. De nieuwbouw voorziet hiertoe in een intakelokaal waar klachten en aangiften kunnen genoteerd worden in een daartoe aangepaste ruimte. Hierdoor wordt ook de discretie gewaarborgd. Daarnaast voorziet de politiezone een aangenamere onthaalruimte en kunnen de verhoren van getuigen en/ of verdachten uitgevoerd worden in aangepaste verhoorlokalen.

De nieuwbouw schaft onderdak aan zowel de administratieve diensten als de wijkwerking Lubbeek, interventie en recherche van de politiezone. Zij komen terecht in een gebouw dat reeds voldoet aan de nieuwste milieunormen qua aanwenden van alternatieve energiebronnen en isolatienormen en ventilatie voor overheidsgebouwen. Zo wordt het gebouw verwarmd (en gekoeld) via geothermie en er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Bijkomend voldoet het gebouw ook aan de nieuwe veiligheidsnormen voor politiegebouwen (o.m. met kogelwerend glas). De werknemers van de politiezone komen vanaf 2021 terecht in een aangename werkomgeving die is voorzien van alle moderne middelen die het werk faciliteren.

Op vrijdag 6 december 2019 werd de eerste spade gestoken door de burgemeesters en commissaris van onze politiezone.

update

De politiezone Lubbeek bouwt een nieuw politiekantoor. De werken zullen vermoedelijk beëindigd worden in het voorjaar 2021.

De hinder, die dergelijke werken met zich meebrengen, wordt zoveel mogelijk beperkt. Door de werken zullen er minder parkeerplaatsen zijn in deze zone, alle gebouwen blijven wel bereikbaar. Om het doorgaand verkeer vlot te laten verlopen, is er een verkeerscirculatieplan uitgewerkt dat je hier kan raadplegen.

Via de gebruikelijke informatiekanalen van de politiezone en de gemeente Lubbeek zal u op de hoogte gehouden worden van vorderingen en wijzigingen.

Voor vragen en opmerkingen over de werken of eventuele hinder, kunt u steeds terecht via pz.lubbeek@police.belgium.eu