Omgevingsanalyse - inspiratienota 2020-2025

Sinds 2014 maken gemeenten en OCMW’s gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Onze organisaties worden hiermee uitgedaagd om geïntegreerd te plannen en te werken, waarbij de beleidskeuzes van het bestuur centraal staan.

De omgevingsanalyse is de voorafgaande analyse die een basis kan zijn voor de oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Er zijn immers heel wat uitdagingen voor de toekomstige bestuursploeg in de volgende bestuursperiode.