Onderhouds en herstellingswerken

Woensdag 12 mei 2021

Werken Keiberg (tussen Vlierbeekstraat en Begijnebos)

Vanaf 17 mei 2021 zullen de bestaande kasseien op de Keiberg opgebroken en opnieuw aangelegd worden. De Keiberg zal tijdens de werken afgesloten zijn, fietsers en wandelaars hebben steeds doorgang. De werken zullen vermoedelijk afgerond zijn op 31 mei 2021.

Maandag 22 maart 2021

Werken Heide/ Drogenhof

De werken aan het wegdek Heide/Drogenhof zijn afgerond.

Vrijdag 19 februari 2021

Herstellingswerken Lostraat (Pellenberg)

Vanaf maandag 22 februari 2021 wordt er gestart met het gefaseerd uitbreken en vernieuwen van de betondallen op de Lostraat tussen het kruispunt Fonteinstraat en Meistraat.

Werken Heide/Drogenhof

Vanaf maandag 22 februari 2021 tot zaterdag 27 februari 2021 zal Heide en Drogenhof volledig afgesloten zijn tussen de Pijpenveldstraat en Klein Drogenhofstraat voor de vernieuwing van de asfaltlaag. Indien de werken vroeger klaar zijn, wordt de straat ook vroeger vrijgegeven.

Bewoners worden gevraagd hun wagen buiten de werfzone te parkeren.

Vrijdag 2 februari 2021

Hertellingswerken Lostraat (Pellenberg)

Vanaf 10 februari 2021 worden de betonplaten in de Lostraat vernieuwd. De werken worden in twee fases uitgevoerd; eerst één rijrichting van de rijweg en vervolgens, na uitharding van de eerste kant, de andere rijrichting. De werken zullen vermoedelijk 60 werkdagen duren (inclusief 28 dagen uitharding van het beton).Er zal steeds doorgang mogelijk zijn. Wees voorzichtig!


Vrijdag 27 november 2020

Werken Heide-Drogenhof
 
Het betonnen wegdek wordt in beide richtingen hersteld. Door deze werkzaamheden is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk. De werkzaamheden nemen nog enkele weken in beslag en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog tot eind januari 2021 duren.