Ondernemersevents

Sinds 2013 is er budget voorzien voor de ondersteuning van lokale economie. In eerste instantie was dit budget bedoeld voor de oprichting van een ondernemersraad en een ondernemersloket.

Voor geen van beide was er voldoende draagvlak met als gevolg dat sinds 2015 de budgetten worden aangewend voor het organiseren van ondernemersevents rond een specifiek thema. Aansluitend is er steeds een netwerkmoment.

Procedure

Jaarlijks organiseert de gemeente 2 à 3 events. Alle Lubbeekse ondernemers ontvangen een uitnodiging en kunnen zich inschrijven. Op elk event zijn telkens zo'n 50 à 60 deelnemers aanwezig.

Foto's en filmpjes