Online registreren en inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 10.22 u.
Wil je vanaf 1 april 2019 nog gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang, registreer je dan online! Maak snel je gezinsaccount aan! Je kan met één account inschrijven voor de kinderopvang, jeugd- en sportactiviteiten en het ACE.

Voor de kinderopvang zijn er meer gegevens nodig dan voor andere activiteiten. Zo moet je ook een ondertekende overeenkomst (papieren versie) binnenbrengen. Zonder deze overeenkomst kan je geen gebruik maken van de opvang! Maak altijd een account aan, zodat je kinderen in noodsituaties ook bij ons terecht kunnen.

Wat verandert er
• De aanwezigheden worden vanaf 1 april 2019 geregistreerd met een scanningssysteem. Elk kind krijgt hiervoor een persoonlijk registratiepasje. Dit pasje bevestig je bijvoorbeeld aan de boekentas van je kind.
• De facturatie zal vanaf nu enkel nog via e-mail verlopen.
• Inschrijven voor schoolvrije- en vakantiedagen doe je online, voor de voor- en naschoolse opvang hoef je niet in te schrijven!

Hoe registreren
Surf naar www.lubbeek.be, ga naar buitenschoolse kinderopvang en klik op de link ‘online inschrijven’ (of klik hier)
• Indien je al een account hebt via sport, jeugd of ACE, klik links in de balk op ‘kinderopvang’. Selecteer ‘historiek’ en klik dan op de link om je kind te registreren. Vul de pagina met extra informatie zeker in. Deze info is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de opvang.
• Heb je nog geen account, maak dan eerst je gezinsaccount aan. Klik op ‘registreer als gezin’ en doorloop de verschillende stappen. Let erop dat je al de stappen doorloopt!

Belangrijk
Vanaf 1 april 2019 kunnen kinderen enkel naar de opvang als ze een, door de opvang, erkende gezinsaccount hebben. Maak dus zo snel mogelijk je gezinsaccount aan en breng een ondertekende overeenkomst binnen in de opvang!
Je kan pas gebruik maken van de opvang of inschrijven wanneer je de ondertekende overeenkomst (papieren versie) bezorgd hebt. Hou er rekening mee dat de goedkeuring van je gezinsaccount enkele dagen in beslag kan nemen.

Geef steeds het registratiepasje mee met je kind!

Er kan enkel kosteloos geannuleerd worden mits voorlegging van een medisch attest op naam van het kind. (zie huishoudelijk reglement).

Het factuur van de opvang ontvang je via mail en vind je terug in je gezinsaccount.

Ouders die niet over internet beschikken, kunnen voor de registratie en inschrijvingen terecht bij de administratie van de kinderopvang. Maak even een afspraak, dan ben je zeker dat je niet voor een gesloten deur staat.


Meer info
IBO Lubbeek
Dorpsstraat 2B
tel. 016 25 66 98
ibo.lkids@lubbeek.be